Noveengebed, tot de gekruisigde Christus, voor een zieke

€ 0,50
Vrijgesteld van btw.
NOV900806

U kunt dit gebed zelf printen
(tekst van het gebed; zie hieronder bij beschrijving)

Indien u geen printer heeft kunt u het gebed hier ook bestellen, het gebed wordt op gewoon a4 papier geprint

Aantal

Heer onze God, verdrijf de smarten en genees de ziekten van uw volk.

Geef allen de volheid van uw heil door het zegeteken van het Kruis, waardoor U de zwakheid van de mensen te hulp bent gekomen en de vijand van het leven en van de verlossing hebt overwonnen.

U bent toch ons leven en onze verlossing!

U alleen kunt onze zonden vergeven en alle ziekten van ons wegnemen.

U bent de gever van alle goed. Voor U liggen al onze noden open.

Geef uw kinderen volgens ieders behoefte de overmaat van uw ontferming.

Wij bevelen, U, Heer, bijzonder onze zieke aan. Genees hem (haar) met uw genadekracht.

Bewaar, Jezus Christus onze God, uw zieke dienaar (dienares) N. in vrede in de schaduw van uw heilig en kostbaar Kruis.

Bevrijd hem (haar) van alle zichtbare en onzichtbare vijanden, en maak hem (haar) waardig U te danken en te verheerlijken met de Vader en de Heilige Geest, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

NOV900806
  • Kanyu.nl is SSL beveiligd en voldoet aan de AVG regels Kanyu.nl is SSL beveiligd en voldoet aan de AVG regels
  • Bestellingen worden binnen 1-3 dagen na betaling te verstuurd Bestellingen worden binnen 1-3 dagen na betaling te verstuurd
  • Beschadiging van de levering dient binnen 24 u na ontvangst gemeld te worden , voorzien van foto's van de schade Beschadiging van de levering dient binnen 24 u na ontvangst gemeld te worden , voorzien van foto's van de schade