Winkelwagen


Noveenkaars St Clara met lamp en staf


Noveenkaars St Clara met lamp en staf


Artikelcode: NOV00656St Clara kan - op grond van haar naam - worden aangeroepen bij oogziekten. 
"Ogentroost" (in het Frans: "Herbe de Saint Claire") is een plantje, dat met haar 
in verband wordt gebracht. Verder kan zij worden aangeroepen tegen koorts. 
Clara is patrones van Clarissen, glasververs, naaisters en borduursters, goudsmeden, 
wasserijpersoneel, ruitenzetters en blinden. Wanneer Clara met Kerstmis 1252 
ziek is, kan zij niet naar de nachtmis. Achteraf vertelt zij haar zusters, dat 
zij in een visioen samen met de broeders in de kerk van de heilige Franciscus de 
nachtmis heeft gevierd. Om deze reden is Clara in 1958 uitgeroepen tot patrones 
van de televisie, telegrafie en telefonie. 

De Clara-Noveen

De heilige Clara werd door veel mensen in nood bezocht. Zij bad en werkte voor hen. 
Door haar gebed werd één stuk brood verdeeld tussen alle zusters en ieder kreeg een groot stuk. 
Een jongen, die een vlek had op zijn ogen, kon door haar gebed weer zien. 
Zo zijn er in haar levensverhaal verschillende wonderen opgetekend, die op haar gebed zijn gebeurd. 
Het is tevens een oude traditie, dat men - vooral - eieren naar de Clarissen draagt om mooi weer te krijgen. In Vlaanderen zegt men wel: "Eieren voor Klaarke, goed weer voor het paarke".
Dit alles verklaart het vertrouwen van veel mensen op de voorspraak van de heilige Clara.
 
Een noveen ter ere van de heilige Clara is zo een bepaalde manier om in vertrouwen op deze heilige een bepaalde gunst te vragen 
(een noveen is negen dagen indringend een smeekgebed tot God of zijn heiligen richten met de hoop te verkrijgen wat men vraagt. Het is een wijze van bidden - een ritueel - dat door de Kerk aanvaard is en wordt aanbevolen). 
Dit kan natuurlijk met of zonder kaars en ook zonder publiciteit. In die zin is een Claranoveen natuurlijk aanbevelenswaardig. 
Wereldwijd worden er 9-daagse novenen tot de heilige Clara gehouden. Maar vaak plaatsen mensen ook een advertentie in de trant van: 
"Noveen St. Clara. Belangrijk; vraag alleen positieve dingen. Bid negen dagen het 
weesgegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag twee 
dingen, die vast onmogelijk lijken om gehoord te worden en iets wat u heel erg te 
harte gaat. Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat u vroeg."
Deze advertenties kan men zo nu en dan in kranten lezen, ook in de grotere landelijke en buitenlandse dagbladen. 

Bidden is in vertrouwen zich richten tot God of zijn heiligen. We komen daar in een bovennatuurlijke wereld terecht, onzichtbaar en toch werkelijk. We mogen gerust een kaars laten branden, het 
helpt onze aandacht en ons volhouden. We mogen er ook over getuigen naar anderen 
toe, maar dat kan ons door niemand worden opgelegd en vooral: daarvan hangt de 
gebedsverhoring niet af.


Onze kaarsen zijn zuiver plantaardig, dus geen chemische toevoegingen of kleurstoffen e.d.
Leverbaar in 9 dagen en 6 dagen uitvoering
Hoogte 9 dagen kaars 18cm, breedte 6,7cm, brandduur 9 dagen continue 
Hoogte 6 dagen kaars 15cm, breedte 6,7cm, brandduur 6 dagen continue

Het Copyright teken staat niet op de kaars ! dit is alleen op de website.Noveenkaars St Clara met lamp en staf - 9 dagenkaars Noveenkaars St Clara met lamp en staf - 9 dagenkaars
Voorraad: Ruim op voorraad
  euro 3.00 
 
Aantal
Noveenkaars St Clara met lamp en staf - 6 dagenkaars Noveenkaars St Clara met lamp en staf - 6 dagenkaars
Voorraad: Ruim op voorraad
  euro 2.75 
 
Aantal
St Clara met lamp en staf - 8 stickers op vel St Clara met lamp en staf - 8 stickers op vel
Voorraad: Ruim op voorraad
  euro 4.25 
 
Aantal